Play Video

DĖMESIO!

Vyksta pagrindinio priėmimo prašymų registracija į mokymo programas

Jei turite klausimų, ar bandydami registruotis, susiduriate su problemomis

Skambinkite:

+370 687 25 193;     +370 458 68 078

Rašykite:

rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA JURIDINIO ASMENS KODAS 190804895, ADRESAS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, ROKIŠKIO KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA, KAVOLIŠKIO KAIMAS, MELIORATORIŲ G. 1A SKELBIA KONKURSĄ.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – negyvenamos patalpos bendrabučio su mokslo paskirties patalpomis pastate, esančiame Kauno g. 31 A, Rokiškyje (  statinio žyma plane – 1N5p, unikalus numeris – 7397-2000-9014, bendras plotas – 2 640,38 kv. m., nuomojamas plotas – 40,68 kv.m., patalpų indeksai: a-28 (6,26 kv.m. iš 29,17 kv.m.), 47-1 (2,99 kv.m.), 47-2 (1,19 kv.m.), 47-3 (12,40 kv.m.), 47-4 ( 17,84 kv.m.) socialinių paslaugų teikimui. Turto nuomos sutarties terminas – 2 (dveji) metai. Pradinis nuompinigių dydis – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. Viso nuomojamo ploto nuomos kaina – 122,04 Eur/mėn.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. liepos 7 d. 8.00 val. iki 2020 m. liepos 13 d. 12.00 val. 210 kabinete, atsakingas asmuo – Asta Mikulionienė, tel. 8458 26926.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška , kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. liepos 1d. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. liepos 13d. 13.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 210 kab.

Vaizdo pamokos

kviečiame įsigyti specialybę

Siek savo svajonės – rinkis profesinį mokymą

Mokykla

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti profesinė mokykla su gimnazijos skyriumi, rengianti aukštos kvalifikacijos darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus.

Profesijos

Puoselėjame mokytojų ir mokinių kūrybingumą, pagrįstą aukštos kokybės reikalavimais. Stojamųjų egzaminų nėra. Konsultuojame registracijoje, priimame dokumentus.

Mokiniams

Publikuojami pamokų tvarkaraščiai bei laikas, mokinių gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka. Taip pat mokinių elgesio taisyklės, prevencijos.

Nuolatos planuojami kursai savišvietos būdu

  • TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko);
  • TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko);
  • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko);
  • Ūkininkavimo pradmenų.

Pageidaujančius lankyti kurios nors srities kursus kviečiame registruotis kontaktiniais telefono numeriais:

Rokiškio TVŽŪM:  (8 458) 68078, (8-614) 51129;

El. paštu: rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

 

KARANTINO LAIKOTARPIU pažymėjimai keičiami:

pirmadieniais ir ketvirtadieniais   nuo  9.00 iki 14.00 val.

Atvykstantieji keisti pažymėjimų privalo turėti apsaugines priemones (veido kaukę ir pirštines).

Mokyklos aktualijos

Apgyvendinimo paslaugos

Adresas: Kauno g. 31A, Rokiškis

Kaina: 10€ asmeniui
Yra nemokamas internetas

Tel.nr.:  (8 458) 68078, ne darbo metu (8-688) 15170;

El. paštu: rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus