Play Video

Esant koronaviruso grėsmei, ugdymo procesas Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje nuo kovo 30 d. laikinai  organizuojamas nuotoliniu būdu

PRIEMONIŲ PLANAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

SAUGIOS VIRTUALIOS ERDVĖS IR ASMENS PRIVATUMO UŽTIKRINIMO VYKDANT NUOTOLINĮ MOKYMĄ TAISYKLĖS

Pagrindinė mokinių ir jų tėvų informavimo priemonė – Tamo dienynas.

Mokyklos administracija dirba įprastu būdu. Interesantai konsultuojami tel.:  +370 458 68 078 ir el. paštu rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

Techninę pagalbą mokytojams ir mokiniams, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu teikia mokyklos paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) Remigijus Juodelis. Kontaktinė informacija: tel. nr. 8 620 31757, el. p. remis.j@gmail.com.

Švietimo pagalbos teikimą organizuojame nuotoliniu būdu:

Konsultacijas teikia:

Socialinė pedagogė – Silva Piestinienė

Tel.: +370 458 26 923

ir e. paštu: silva.piestiniene@rtvzum.lt

Psichologė – Gražina Navickienė

Tel.: +370 515 53933

e. paštu: gr.navickiene@gmail.com

Specialioji pedagogėEglė Butėnė

Tel.:  +370 605 81371

ir e. paštu eglenavic@inbox.lt

Užimtumo grupės vadovė – metodininkė – Eglė Pranckūnienė

Tel.: +370 611 48928

ir e. paštu pranckunienee@gmail.com

Mums taip pat galite parašyti per „Facebook Messenger“ programėlę, suvedus vardą ir pavardę.

 

Informacija

Respublikinės parodos-konkurso  „Profesinis margutis“ skirto mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir besimokančių pagal profesinio mokymo programas organizavimas 

ATŠAUKIAMAS,

pasikeitus dabartinei situacijai Lietuvoje dėl karantino ir konkursą organizavimą atnaujinus, informacija bus skelbiama mokyklos tinklalapyje.

kviečiame įsigyti specialybę

Siek savo svajonės – rinkis profesinį mokymą

Mokykla

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti profesinė mokykla su gimnazijos skyriumi, rengianti aukštos kvalifikacijos darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus.

Profesijos

Puoselėjame mokytojų ir mokinių kūrybingumą, pagrįstą aukštos kokybės reikalavimais. Stojamųjų egzaminų nėra. Konsultuojame registracijoje, priimame dokumentus.

Mokiniams

Publikuojami pamokų tvarkaraščiai bei laikas, mokinių gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka. Taip pat mokinių elgesio taisyklės, prevencijos.

Nuolatos planuojami kursai savišvietos būdu

  • TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko);
  • TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko);
  • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko);
  • Ūkininkavimo pradmenų.

Pageidaujančius lankyti kurios nors srities kursus kviečiame registruotis kontaktiniais telefono numeriais:

Rokiškio TVŽŪM:  (8 458) 68078, (8-614) 51129;

El. paštu: rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

Mokyklos aktualijos

Apgyvendinimo paslaugos

Adresas: Kauno g. 31A, Rokiškis

Kaina: 10€ asmeniui
Yra nemokamas internetas

Tel.nr.:  (8 458) 68078, ne darbo metu (8-688) 15170;

El. paštu: rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus