Play Video

DĖMESIO!

Nuo gegužės 20 d. prasideda registracija į mokymo programas

Jei turite klausimų, ar bandydami registruotis, susiduriate su problemomis

Skambinkite:

+370 687 25 193;     +370 458 68 078

Rašykite:

rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

Esant koronaviruso grėsmei, ugdymo procesas Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje nuo kovo 30 d. laikinai  organizuojamas nuotoliniu būdu

PRIEMONIŲ PLANAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

SAUGIOS VIRTUALIOS ERDVĖS IR ASMENS PRIVATUMO UŽTIKRINIMO VYKDANT NUOTOLINĮ MOKYMĄ TAISYKLĖS

Pagrindinė mokinių ir jų tėvų informavimo priemonė – Tamo dienynas.

Mokyklos administracija dirba įprastu būdu. Interesantai konsultuojami tel.:  +370 458 68 078 ir el. paštu rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

Techninę pagalbą mokytojams ir mokiniams, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu teikia mokyklos paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) Remigijus Juodelis. Kontaktinė informacija: tel. nr. 8 620 31757, el. p. remis.j@gmail.com.

 

 

Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

 

  1. 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus šio įsakymo 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus) karantino laikotarpiu nevykdomas.
  2. Šio įsakymo 1 punkte nurodytam mokiniui išduodamame profesinio mokymo diplome teorijos ir praktinio mokymo patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje vietoje prie teorijos ir praktikos pavadinimo rašomi balai:

2.1. programos modulių teorijos ir praktiktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal modulinę profesinio mokymo programą;

2.2. programos mokomųjų dalykų teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal profesinio mokymo programą, kuri nėra sudaryta iš modulių.

  1. Šio įsakymo 1 punkte nurodytiems mokiniams karantino laikotarpiu praktika yra įskaitoma. Rekomenduojama, kad minėtiems mokiniams, atlikusiems mažiau nei pusę praktikos programos dalies, jų pageidavimu profesinio mokymo teikėjai sudarytų galimybę likusią praktikos programos dalį atlikti kitu laiku.

Švietimo pagalbos teikimą organizuojame nuotoliniu būdu:

Konsultacijas teikia:
Socialinė pedagogė – Silva Piestinienė

Tel.: +370 458 26 923; +370 610 41937

ir e. paštu: silva.piestiniene@rtvzum.lt

Psichologė – Gražina Navickienė

Tel.: +370 515 53933

e. paštu: gr.navickiene@gmail.com

Specialioji pedagogėEglė Butėnė

Tel.:  +370 605 81371

ir e. paštu eglenavic@inbox.lt

Užimtumo grupės vadovė – metodininkė – Eglė Pranckūnienė

Tel.: +370 611 48928

ir e. paštu pranckunienee@gmail.com

Mums taip pat galite parašyti per „Facebook Messenger“ programėlę, suvedus vardą ir pavardę.

 

Vaizdo pamokos

kviečiame įsigyti specialybę

Siek savo svajonės – rinkis profesinį mokymą

Mokykla

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti profesinė mokykla su gimnazijos skyriumi, rengianti aukštos kvalifikacijos darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus.

Profesijos

Puoselėjame mokytojų ir mokinių kūrybingumą, pagrįstą aukštos kokybės reikalavimais. Stojamųjų egzaminų nėra. Konsultuojame registracijoje, priimame dokumentus.

Mokiniams

Publikuojami pamokų tvarkaraščiai bei laikas, mokinių gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka. Taip pat mokinių elgesio taisyklės, prevencijos.

Nuolatos planuojami kursai savišvietos būdu

  • TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko);
  • TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko);
  • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko);
  • Ūkininkavimo pradmenų.

Pageidaujančius lankyti kurios nors srities kursus kviečiame registruotis kontaktiniais telefono numeriais:

Rokiškio TVŽŪM:  (8 458) 68078, (8-614) 51129;

El. paštu: rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

 

KARANTINO LAIKOTARPIU pažymėjimai keičiami:

pirmadieniais ir ketvirtadieniais   nuo  9.00 iki 14.00 val.

Atvykstantieji keisti pažymėjimų privalo turėti apsaugines priemones (veido kaukę ir pirštines).

Mokyklos aktualijos

Apgyvendinimo paslaugos

Adresas: Kauno g. 31A, Rokiškis

Kaina: 10€ asmeniui
Yra nemokamas internetas

Tel.nr.:  (8 458) 68078, ne darbo metu (8-688) 15170;

El. paštu: rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus