ROKIŠKIO TECHNOLOGIJŲ, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PROJEKTAS

„VISKAS PRADEDANČIAM VERSLĄ“

NR. ROKI-LEADER-1C-M-2-1-2018   

42VS-PV-18-1-06707-PR001

Projektas VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3) veiklos sritį „Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.1)

Projekto vertė 9000 EUR. Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesiai.

Projekto „Viskas pradedančiam verslą“ tikslas – Suteikti žinių ir įgūdžių, padedančių efektyviau išnaudoti rinkos sąlygas, patobulinti gebėjimus ir kompetencijas versle, naudoti technologijas ir inovacijas.

Projekto veiklos:

Kiekybiniai rezultatai:

 • parengtos ir realizuotos 3 mokymų programos, remiantis naujausiais teisės aktai:
  • „Apskaitos ir mokesčių pagrindai“
  • „IT sprendimai verslui“
  • „Darbuotojų sauga ir sveikata“
 • mokymų dalyvių skaičius kiekvienoje programoje – 13, iš viso projekte ne mažiau kaip 16 unikalių dalyvių;
 • sėkmingai baigusių mokymus – ne mažiau kaip 75 proc.

Kokybiniai rezultatai:

 • patobulintos projekto dalyvių kompetencijos, įgytos žinios ir išugdyti nauji gebėjimai;
 • RTVŽŪM užmegzti ir sustiprinti ryšiai su Rokiškio rajono verslininkais;
 • RTVŽŪM veiklos sklaida.


Projekto pasiekimai:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė
1. Mokymų programų skaičius 3 vnt.  
2. Mokymų dalyvių skaičius (vnt.) Kiekvienoje mokymų programoje po 13     
3. Iš viso projekte unikalių dalyvių 16
4. Sėkmingai mokymus baigusių dalyvių, nuo dalyvių skaičiaus (proc.) 75