Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens kodas 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A

Skelbia konkursą

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – negyvenamos patalpos bendrabučio su mokslo paskirties patalpomis pastate, esančiame Kauno g. 31 A, Rokiškyje (  statinio žyma plane – 1N5p, unikalus numeris – 7397-2000-9014, bendras pastato plotas – 2 640,38 kv. m.:

  1. nuomojamas plotas – 74,90 kv.m. (nuomojamų patalpų indeksai: 1-20, 1-21, 1-22) veiklai, susijusiai su pagalba sergantiems žmonėms, ginant jų viešuosius interesus. Turto nuomos sutarties terminas – 5 (penkeri) metai. Pradinis nuompinigių dydis – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. Viso nuomojamo ploto nuomos kaina – 224,70 Eur/mėn.
  2. nuomojamas plotas – 37,29 kv.m. (nuomojamų patalpų indeksai 1-4,1-5,1-6,1-7, 1-8, 1-12) švietimo veiklai. Turto nuomos sutarties terminas – 2 (dveji) metai. Pradinis nuompinigių dydis – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. Viso nuomojamo ploto nuomos kaina – 111,87 Eur/mėn.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. vasario 17 d. 8.00 val. iki 2020 m. vasario 20 d. 13.00 val. 210 kabinete, atsakingas asmuo – Asta Mikulionienė, tel. 8458 26926.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška , kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. vasario 11-12 d. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. vasario 20 d. 14.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.