PROJEKTO „SVEIKATOS KODAS – SVEIKA GYVENSENA“ VEIKLOS ATASKAITA

2015 m. gruodžio mėn. baigėsi tęstinis  projektas „Sveikatos kodas – sveika gyvensena“,  kuris  finansuojamas  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartojantį alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

  • Siekti, kad mokiniai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų poveikį žmogaus sveikatai.
  • Skatinti sveiko ir turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymąsi.
  • Ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų.
  • Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir  kultūrą.

Projekto tikslinė grupė – Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokiniai, bendruomenės nariai.

  • Projektui skirta lėšų – 270 Eur

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį mokiniai buvo ugdomi ir motyvuojami sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, skatinami rinktis aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. Didelis dėmesys buvo skiriamas sveikos gyvensenos propagavimui, sveikos aplinkos kūrimui, sportinei veiklai.

Prevenciniai veiklai įgyvendinti organizuoti renginiai: integruotos pamokos, paskaitos, grupių valandėlės, sportinės rungtys, ekskursijos, prevencinių filmų peržiūra, įvairios akcijos, paminėtos kalendorinės dienos, dviračių žygiai ir kt.

Pasibaigus projektui, buvo atliktas tyrimas apie mokinių žalingų įpročių vartojimą, parengta tyrimo lyginamoji analizė. Palyginus rezultatus galima daryti išvadas, kad taikytos prevencinės priemonės yra veiksmingos. Alkoholio ir rūkymo vartojimas tarp  mokinių  sumažėjo.

Projekto metu vykdytos veiklos:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos temų integravimas į pamokas.

Pravestos prevencinės  grupių valandėles.

Ekskursija į Rokiškio rajono policijos komisariatą ir areštinę. Mokiniai klausė paskaitos apie priklausomybių pasekmes, susipažino su policininko profesija, kasdieniniais darbais, jaunimo nusikalstamumu rajone, vykdoma prevencija.

Prevencinių filmų peržiūra apie patyčias, įvairias priklausomybes ir aptarimas su mokininiais.

Pirmakursių adaptacijos diena. Pirmo kurso mokiniai išklausė psichologės paskaitą ,,Visi skirtingi – visi panašūs”. Surengtos sportinės varžybos tarp grupių. Suorganizuota edukacinė pamoka ,,Viduramžiai atgyja”.

Renginys, skirtas AIDS dienai paminėti. Surengta mokinių piešinių paroda „Priklausomybės tempia žemyn“ ir protmūšis „AIDS geriau žinoti“. Mokiniai aktyviai dalyvavo viktorinoje, kėlė klausimus, diskutavo, sužinojo daugiau apie šią klastingą ligą ir apsaugos būdus.

Tarp Rokiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir Rokiškio TVŽŪM mokinių suorganizuotos „Gatvės  krepšinio varžybos 3×3“. Prieš varžybas visi rajono mokiniai susitiko su populiariu jaunimo dainų atlikėju G. Liaudansku – Svaru, kuris dalinosi savo gyvenimo patirtimi, motyvavo mokinius, skaitė paskaitą „Keliai atsiveria tik po žengiančiomis kojomis“.

Pasaulinei sveikatos dienai skirta viktorina „Sveikata – brangiausias mūsų turtas“. Mokiniai pasiskirstę į komandas demonstravo savo žinias. Sveikatos priežiūros specialistė papasakojo  apie sveikatos tausojimą, sveikus ir mažiau vertingus maisto produktus ir judėjimo naudą.

Dviračių žygis į Kuosių kaimą pas ūkininkę ir tautodailininkę Birutę Kairienę. Žygio metu mokiniai buvo skatinami vasarą rinktis šią transporto priemonę. Surengti sportiniai žaidimai, kepta kiaušinienė ant laužo, visi dalyviai turėjo galimybę pajodinėti žirgais. Mokiniai supažindinti su kaimo gyvenimu, ūkininkavimu, B. Kairienės piešinių paroda.

Kartu su AJC „Baltų Ainiai“ atstovais suorganizuotos stalo teniso varžybos mokyklos bendrabutyje.

Draugiškos krepšinio varžybos tarp Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos ir RTVŽŪM bendruomenių.

Europos judėjimo savaitė „Judam – judam“. RTVŽŪM ir Kavoliškio mokyklos- darželio bendruomenių nariai dalyvavo bendroje mankštoje ir bėgime su kliūtimis. Visi dalyviai buvo skatinami kasdien judėti ir rinktis sveiką gyvenimo būdą. Po estafečių visi vaišinosi obuoliais.

Pyragų diena mokyklos bendrabutyje. Mokyklos bendruomenė kartu su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais kepė sveikuolių pyragus, dalinosi receptais.

Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio ir VTAS specialistės skaitė paskaitą 16-18 amžiaus mokiniams apie jų pareigas, teises ir teisines atsakomybes. Po paskaitos vyko diskusija, mokiniai uždavinėjo jiems rūpimus klausimus.

Tolerancijos diena. Visi mokiniai gamino tolerancijos širdeles, kurias vėliau suklijavo į vieną didelę širdį. Pravesta paskaita apie toleranciją, išklausytos žymių pasaulio žmonių mintys apie pagarbą, supratimą, atijautą. Tolerantiško jaunimo organizacijos dovanoto  filmo peržiūra „Teisė gyventi“.

Ekskursija į Vilnių. Mokiniai aplankė Valdovų rūmus, plačiau susipažino su Lietuvos istorija. Lankėsi Seimo rūmuose, susipažino su seimo nario darbu.

Kūčių vakarienė mokyklos bendrabutyje. Mokiniai skatinami laikytis Kūčių tradicijų.  Gamino tradicinius valgius, vakarieniavo prie bendro stalo. Gražiausiai papuošto kalėdinio kambario rinkimai. Pokalbiai ir palinkėjimai vieni kitiems.

Kalėdinis spektaklis „Mergaitė, Grinčas ir degtukai“. Spektaklis parodytas mokyklos bendruomenei ir Kavoliškio mokyklos- darželio vaikams.

Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos apklausos, kurių tikslas nustatyti, su kokiomis socialinėmis ir sveikatos problemomis susiduria mokiniai. Apibendrinant tyrimus daromos išvados, teikiamos rekomendacijos.

Lėšų panaudojimas: kiekvienam renginiui paruošti plakatai, skelbimai, lankstinukai, skrajutės, renginio emblemos, medžiaga stendams, pirkti prizai, suvenyrai, maisto produktai, ūkinės prekės, kanceliarinės prekės, spausdinimo paslaugos.

Projekto koordinatorė: Silva Piestinienė

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus