2014 m. gruodžio mėnesį baigtas vykdyti projektas ,,Sveikos gyvensenos ugdymas, sveikatos žinių populiarinimas“,  kuris buvo finansuojamas Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projekto tikslas – ugdyti mokyklos bendruomenės narių sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, stiprinti atsakomybę už savo sveikatą, kurti sveikatai palankią aplinką, skleisti informaciją apie sveikatą, įtraukti kuo daugiau moksleivių į sportinę veiklą.


Projekto uždaviniai:
–  Gilinti mokinių žinias apie sveikatą palaikančius ir sveikatą stiprinančius veiksnius:
mitybą, darbą ir  poilsį, fizinį aktyvumą, žalingus įpročius ir jų pasekmes, sveiką dienos režimą.
–  Ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą.
–  Skatinti moksleivių fizinį aktyvumą.

 Projekto partneriai:
Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras ir Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba – šių įstaigų darbuotojai skaitė paskaitas;

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras – buvo organizuojamos sportinės varžybos.

Mokykla, vykdydama projektinę veiklą, 2014 m. suorganizavo sveikatingumo renginius:
„Gyvenu sveikai“,  „Adaptacijos diena“, „Tolerancijos diena“, „Ką žinai apie AIDS?“,  pravesti mokymai ,,Kaip suteikti pirmąją pagalbą“, skaitytos paskaitos: ,,Ar pakanka žinių apie asmens higieną“, ,,Lytiniu keliu plintančios ligos“ , ,,Kaip saugotis peršalimo ligų“, ,,Kaip įveikti stresą. Egzaminų baimė.“, ,,Aš ir nauja aplinka“, ,,Ar žalingi įpročiai tavo draugai?“, ,,Sveikata, kuri mus saugo“ , surengta akcija ,,Darom“, suorganizuotos sportinės varžybos ,,Gatvės krepšinis“,  rengtas dviračių žygis ,,Kilk nuo suolo, sėsk ant dviračio“ į Miliūnus, vyko sportinių rungčių varžybos tarp grupių, sukurta sveikuoliškų receptų knyga ,,Draugo belaukiant“, vykdytos anketinės apklausos: ,,Mokinių sveikos gyvensenos įpročiai“, ,,Patyčios ir mikroklimatas mokykloje“, ,,Alkoholio ir rūkymo paplitimas tarp mokinių “, ,,Mokinių gyvenimo bendrabutyje sąlygos: kokybė ir saugumas“,  suorganizuota ekskursija į Panevėžio boulingo klubą.

Paminėta pasaulinė AIDS diena. Šio dienos proga suorganizuota piešinių paroda, skaitytos paskaitos: ,,Lytiniu keliu plintančios ligos“,  „Sveikata, kuri mus saugo“, surengtas protmūšis „AIDS- geriau žinoti“.

Per „Adaptacijos“ dieną pirmo kurso mokiniai išklausė psichologės paskaitą apie tai, kaip lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje, surengtos sportinės varžybos tarp grupių.

Paminėta „Tolerancijos“ diena. Mūsų aplinkoje gyvena skirtingi žmonės, todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi. Per šis dienos renginius buvo sukurta tolerancijos knyga.

Suorganizuotas dviračių žygis „Kilk nuo suolo – šok ant dviračio“ į Miliūnus.Keliaudami žygio dalyviai stabtelėjo Miliūnų kaime, prisiminė tragišką šio kaimo istoriją. Poilsiavietėje surengtos įvairios sportinės rungtys, kepta Sekminių kiaušinienė. Viena  mokytoja papasakojo apie Sekminių papročius, tradicijas.

Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje buvo suorganizuotas „Gatvės krepšinio turnyras 3X3“ . Pasinerti į gatvės kultūros sūkurį buvo pakviesti rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Turnyre dalyvavo 10 komandų. Toks renginys – tai ne tik ,,sausas“ krepšinis, gatvės turnyras – tai gatvės kultūrą reprezentuojantis renginys, kuriame jaunieji krepšinio mėgėjai galėjo išbandyti savo jėgas neįprastoje aikštelėje ir varžytis dėl geriausių titulo, o žiūrovai- palaikyti savo favoritus. 

Suorganizuota ekskursija į Panevėžį. Mokiniai žaidė boulingą, žiūrėjo 3D filmą.  

Akcijos „Darom“ metu  buvo švarinama mokyklos aplinka, skaityta paskaita apie švarinimąsi, gamtos puoselėjimą ir šiukšlių rūšiavimą. Visa mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo šioje akcijoje.

Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos apklausos, kurių tikslas – nustatyti, su kokiomis socialinėmis ir sveikatos problemomis susiduria mokiniai. Apibendrinant tyrimus daromos išvados, teikiamos rekomendacijos. Kiekvienam renginiui buvo paruošti stendai, lankstinukai, plakatai.

Projekto dalyviams įteikti pagyrimo raštai, suvenyrai.

 Už projektines lėšas ( 1300 Lt) įsigytos prekės : nuotraukų albumas, kanceliarinės prekės, prizai, suvenyrai, diplomai, plakatai, spausdintos spalvotos nuotraukos, gaminti reklaminiai logotipai, sienų lipdukai, maisto ir ūkinės prekės renginiams organizuoti.

Projekto koordinatorė Silva

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus