Mokykla partnerio teisėmis įgyvendino projektą „Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“, kurį koordinavo viešoji įstaiga  ,,Panevėžio Verslo konsultacinis centras“.

Mokykla įgyvendina Profesinio  orientavimo projektą Nr. EG-2013-82.  Švietimo mainų paramos fondas finansuoja projektinę veiklą  „Aktyvus asmens profesinės karjeros kūrimas“.

Ši projektinė veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  


 

 

 

Mokykla partnerio teisėmis dalyvauja 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“.

Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

Ugdymo karjerai koordinatorė K. Šarkaitė.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus