2021 m. registruojantis galima rinktis šias programas:

Pirminio profesinio mokymo programos

Turintiems pagrindinį išsilavinimą (su galimybe įgyti vidurinį išsilavinimą)
Turintiems vidurinį  arba pagrindinį išsilavinimą ( vidurinis išsilavinimas neįgyjamas)
Turintiems vidurinį  išsilavinimą 
Turintiems pradinį (ir aukštesnį)  išsilavinimą , bet ne jaunesniems, kaip 16 m.

Tęstinio profesinio mokymo (jau turintiems kvalifikaciją) programos

Priimami turintys ne mažesnį, kaip pagrindinį išsilavinimą

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą

Priimami turintys ne mažesnį kaip pagrindinį išsilavinimą

Profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims

Profesinio mokymo programos moduliai bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 ir I–II, III–IV gimnazijos klasių mokiniams, pasirenkami vietoj technologijų dalyko

Programos modulis bendrojo ugdymo mokyklų  mokiniams, pasirenkamas vietoj technologijų dalyko

Programos modulis bendrojo ugdymo mokyklų  mokiniams, pasirenkamas vietoj technologijų dalyko

Priėmimas studijuoti vykdomas sistemoje Lama BPO

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus