ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

2020 m. sausio 6 d. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla pasirašė projekto NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0012 „ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ sutartį. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto biudžete numatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 499 551,33 Eur. ( keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 33 ct).

Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas sričių profesinio mokymo programas.

 Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra” įsigis įrangos komplektus – architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo programoms įgyvendinti. Taip pat bus suremontuotos patalpos, kuriose stovės nauja įsigyta įranga.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Pasiekus projekto minimalius rezultatus bus gautos šios tiesioginės naudos:

1. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių pirminį profesinį mokymą, profesinio mokymo(si) kokybė ir išaugs jų įsidarbinamumo pagal įgytą profesiją procentas;

2. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių tęstinį profesinį mokymą pagal Užimtumo tarnybos siuntimus, profesinio mokymo(si) kokybė;

3. dėl didėjančio pirminio ir tęstinio profesinio mokymo(si) kokybės, didės įstaigos finansinis gyvybingumas.

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens kodas 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdoma pastato dalis, esanti Kauno g. 31A, Rokiškis ( pažymėta plane – 1N5p, unikalus numeris – 7397-2000-9014, bendras pastato plotas – 2640,38 kv. m., nuomojamas plotas – 0,5 kv. m. WiFi įrenginio pastatymui. Pradinis nuompinigių dydis – 10,00 eurų už vieną mėnesį. Turto nuomos sutarties terminas – 3 metai.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. sausio 10 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio 14 d. 14.00 val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  Kazanavičienė, tel. 8458 68078.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas, lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. sausio 3 ir 6 d. nuo 8.00 val iki 16.00 val. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. sausio 14d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Dėmesio

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens kodas 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A skelbia konkursą.

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos mokyklos pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. ( pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato plotas – 3847,81 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-92, 1-1, 1-24, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-19, 1-20) bendras nuomojamas plotas – 677,59 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2020 m. birželio 30 d. (imtinai).

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2019 m. gruodžio 06 d. 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 11 d. 15.00 val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  Kazanavičienė, tel. 8458 68078.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška , kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2019 m. gruodžio 3-4 d. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2019 m. gruodžio 12d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Praktika Ispanijoje su Erasmus+

Praktiką atlikau pačioje Valensijos širdy įsikūrusioje Dolores Egiudanos ,, Fundas Buga“ siuvimo įmonėje . Ši šeimos įkurta siuvykla vysto savo veiklą dviem kryptimis – aukštosios mados siuviniai: prabangios proginės suknelės, palaidinės ir kiti šventiniai rūbai; ir siuviniai kūdikiams bei vaikams: vežimėlių užvalkalai ir uždangalai, krikšto rūbeliai ir pirmosios komunijos rūbai.

Skaityti

PRAKTIKA SU ERASMUS+ KELIAS Į PROFESINĮ TOBULĖJIMĄ

Lygiai prieš metus Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai gavus Erasmus + projekto “Praktika su Erasmus+ kelias į profesinį tobulėjimą” Nr. 2018-1-LT01-KA102-046785 finansavimą lydėjo dviprasmiški jausmai, džiaugsmas, laimė, sėkmė, pasididžiavimas, bet kartu ir nerimas, baimė priimti didžiulį iššūkį.

Skaityti