VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla, juridinio asmens kodas 190804895, adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos mokyklos pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato plotas – 3847,81 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-92, 1-1, 1-24, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-19, 1-20) bendras nuomojamas plotas – 677,59 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2021 m. birželio 30 d. (imtinai).

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. 14.00 val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  Kazanavičienė, tel. 8458 68078.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. rugsėjo 15-16 d. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. rugsėjo 23 d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA JURIDINIO ASMENS KODAS 190804895, ADRESAS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, ROKIŠKIO KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA, KAVOLIŠKIO KAIMAS, MELIORATORIŲ G. 1A SKELBIA KONKURSĄ.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – negyvenamos patalpos bendrabučio su mokslo paskirties patalpomis pastate, esančiame Kauno g. 31 A, Rokiškyje (  statinio žyma plane – 1N5p, unikalus numeris – 7397-2000-9014, bendras plotas – 2 640,38 kv. m., nuomojamas plotas – 40,68 kv.m., patalpų indeksai: a-28 (6,26 kv.m. iš 29,17 kv.m.), 47-1 (2,99 kv.m.), 47-2 (1,19 kv.m.), 47-3 (12,40 kv.m.), 47-4 ( 17,84 kv.m.) socialinių paslaugų teikimui. Turto nuomos sutarties terminas – 2 (dveji) metai. Pradinis nuompinigių dydis – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. Viso nuomojamo ploto nuomos kaina – 122,04 Eur/mėn.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. liepos 7 d. 8.00 val. iki 2020 m. liepos 13 d. 12.00 val. 210 kabinete, atsakingas asmuo – Asta Mikulionienė, tel. 8458 26926.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška , kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. liepos 1dAtsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. liepos 13d. 13.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 210 kab.

Švediška virtuvė

Vasario 22-27 dienomis virėjų profesijos mokytojos Žydra ir Santa dėka Erasmus+ projekto „Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo ( II etapas)“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294 ,  tobulino savo profesines kompetencijas ir užsienio kalbos įgūdžius Švedijoje, Malmö  mieste.

Grįžusios iš stažuotės, mokytojos pravedė  atvirąją pamoką, skirtą Švedijos kulinarinio paveldo, šalies kultūros pažinimui (pamoka skirta projektui „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“). Pamokos metu  mokytojos pasidalijo savo gerąja patirtimi ir įspūdžiais su mokiniais ir mokytojais. Mokytojos papasakojo, kaip dirba garsaus, dvi „Michelin“ žvaigždutes pelniusio restorano „Vollmers“ šefai, kaip gaminami švediški patiekalai, vaišino kartu su mokiniais iškeptomis švediškomis bandelėmis „Semla“.

„Lietuva- Europoje“

Tik nepriklausoma valstybė gali pasirinkti kuriuo keliu eiti. Lietuva pasirinko Europos sąjungą. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla dalyvauja MEPA projekte.

Mokykla-Lietuva-Europa, tai sąvokos apie kurias galėjome padiskutuoti renginyje „Lietuva – Europoje“ Trys komandos rungėsi kuri geriau išmano Lietuvos istoriją, žino Europos sąjungos valiutos cirkuliacijos pradžią, atpažįsta Europos Sąjungos šalių vėliavas. Renginį užbaigėme labai simboline daina „Europos vidury“. Tai buvo mokyklos naujos muzikinės grupės pirmas, bet tikimės ne paskutinis pasirodymas. Nebuvo pamirštas ir šv. Valentinas, burnoje tirpo virėjų grupės mokinių keptos širdelės papuoštos trispalve.

Laisvė – tai kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę.

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens kodas 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A

Skelbia konkursą

Išnuomojamas Valstybei
nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir
žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – negyvenamos
patalpos bendrabučio su mokslo paskirties patalpomis pastate, esančiame Kauno
g. 31 A, Rokiškyje (  statinio žyma plane
– 1N5p, unikalus numeris – 7397-2000-9014, bendras pastato plotas – 2 640,38
kv. m.:

 1. nuomojamas
  plotas – 74,90 kv.m. (nuomojamų patalpų indeksai: 1-20, 1-21, 1-22) veiklai,
  susijusiai su pagalba sergantiems žmonėms, ginant jų viešuosius interesus.
  Turto nuomos sutarties terminas – 5 (penkeri) metai. Pradinis nuompinigių dydis
  – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. Viso nuomojamo ploto nuomos kaina –
  224,70 Eur/mėn.
 2. nuomojamas
  plotas – 37,29 kv.m. (nuomojamų patalpų indeksai 1-4,1-5,1-6,1-7, 1-8, 1-12)
  švietimo veiklai. Turto nuomos sutarties terminas – 2 (dveji) metai. Pradinis
  nuompinigių dydis – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. Viso nuomojamo ploto
  nuomos kaina – 111,87 Eur/mėn.

Nuompinigiai
nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne
vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai
už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo
visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso
dalyviai registruojami nuo 2020 m. vasario 17 d. 8.00 val. iki 2020 m. vasario
20 d. 13.00 val. 210 kabinete, atsakingas asmuo – Asta Mikulionienė, tel. 8458 26926.

Konkurso
dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui
užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir
adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda
„Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška , kurioje nurodyta: konkurso
dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas,
tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas,
paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas
nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo
kopija.

Kartu su voku
pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad
sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio
pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso
dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075.
Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra
vyks 2020 m. vasario 11-12 d. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel.
8679 03788

Komisijos
posėdis įvyks 2020 m. vasario 20 d. 14.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio
k., Rokiškio r. 102 kab.

Erasmus+ profesinio mokymo KA1 projektas ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla partnerio teisėmis dalyvauja:

Erasmus+ profesinio mokymo KA1 projekte

,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)”

Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294

KONSORCIUMĄ SUDARO:

1. IĮ ,,Erasmus plius“projekto koordinatorius

2. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

3. Joniškio žemės ūkio mokykla

4. Zarasų profesinė mokykla

5. Šilutės profesinio mokymo centras

6. Alantos technologijos ir verslo mokykla

7. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

8. UAB ,,Via Unica“

9. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

PROJEKTO TIKSLAS – didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.

PROJEKTO VEIKLOS:

1. Virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų vizitai:

1.1. VET-STA vizitas į Ispaniją, Malagą (18 dalyvių)

1.2. VET-STA vizitas į Švediją, Malmo (18 dalyvių)

2. Virėjo mokymo programos absolventų ErasmusPro mobilumo vizitai į Italiją (6 dalyviai)

3. Atvykstamieji VET-TAA virtuvių šefų vizitai į Lietuvą iš Ispanijos ir Švedijos (2 dalyviai)

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

2020 m. sausio 6 d. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla pasirašė projekto NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0012 „ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ sutartį. 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto biudžete numatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 499 551,33 Eur. ( keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 33 ct).

Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas sričių profesinio mokymo programas.

 Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra” įsigis įrangos komplektus – architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo programoms įgyvendinti. Taip pat bus suremontuotos patalpos, kuriose stovės nauja įsigyta įranga.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Pasiekus projekto minimalius rezultatus bus gautos šios tiesioginės naudos:

1. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių pirminį profesinį mokymą, profesinio mokymo(si) kokybė ir išaugs jų įsidarbinamumo pagal įgytą profesiją procentas;

2. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių tęstinį profesinį mokymą pagal Užimtumo tarnybos siuntimus, profesinio mokymo(si) kokybė;

3. dėl didėjančio pirminio ir tęstinio profesinio mokymo(si) kokybės, didės įstaigos finansinis gyvybingumas.

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens kodas 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdoma pastato dalis, esanti Kauno g. 31A, Rokiškis ( pažymėta plane – 1N5p, unikalus numeris – 7397-2000-9014, bendras pastato plotas – 2640,38 kv. m., nuomojamas plotas – 0,5 kv. m. WiFi įrenginio pastatymui. Pradinis nuompinigių dydis – 10,00 eurų už vieną mėnesį. Turto nuomos sutarties terminas – 3 metai.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. sausio 10 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio 14 d. 14.00 val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  Kazanavičienė, tel. 8458 68078.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas, lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. sausio 3 ir 6 d. nuo 8.00 val iki 16.00 val. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. sausio 14d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Dėmesio

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens kodas 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A skelbia konkursą.

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos mokyklos pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. ( pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato plotas – 3847,81 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-92, 1-1, 1-24, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-19, 1-20) bendras nuomojamas plotas – 677,59 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2020 m. birželio 30 d. (imtinai).

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2019 m. gruodžio 06 d. 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 11 d. 15.00 val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  Kazanavičienė, tel. 8458 68078.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška , kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2019 m. gruodžio 3-4 d. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2019 m. gruodžio 12d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Praktika Ispanijoje su Erasmus+

Praktiką atlikau pačioje Valensijos širdy įsikūrusioje Dolores Egiudanos ,, Fundas Buga“ siuvimo įmonėje . Ši šeimos įkurta siuvykla vysto savo veiklą dviem kryptimis – aukštosios mados siuviniai: prabangios proginės suknelės, palaidinės ir kiti šventiniai rūbai; ir siuviniai kūdikiams bei vaikams: vežimėlių užvalkalai ir uždangalai, krikšto rūbeliai ir pirmosios komunijos rūbai.

Skaityti