Informacija mokiniams

Karjeros paslaugos

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla dalyvauja 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

Karjeros paslaugų sistemos tikslas: supažindinti mokinius su ugdymu karjerai paslaugomis, galimybėmis.

Uždaviniai:

 1. Ugdyti mokinių karjeros kompetencijas.
 2. Teikti mokiniams, tėvams ir mokytojams žinių apie profesijų turinį, ypatumus, jų įgijimo galimybes ir mokymo įstaigas.
 3. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais, teikiančiais ugdymo karjerai paslaugas.

Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos:

Karjeros paslaugų centras įsikūręs mokyklos bibliotekoje. Darbo laikas: bibliotekos darbo laikas.


Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė:


Violeta Garškienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;

Silva Piestinienė, projektų vadovė;

Naudinga informacija internete:

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt;

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“ – www.kamtoreikia.lt

Kokias kompetencijas įgyja mokiniai?

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

 • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
 • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
 • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Kokiomis karjeros ugdymo paslaugomis gali naudotis mokiniai?

Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudaro:

 1. ugdymo karjerai (prioritetinė paslauga),
 2. karjeros konsultavimo,
 3. karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos,
 4. ir karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės, kurios yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu.

Nuorodos

Filmai apie profesijas

Euroguidance filmukai apie karjeros planavimą (2012 m.)

Filmai apie profesijas (ŠMMLMNŠC, BPD, 2011 m.):

Kitos naudingos nuorodos:

http://www.egzaminai.lt – Egzaminų centro informacija.

http://www.moksleiviai.lt – Lietuvos moksleivių sąjunga.

http://www.lipria.lt/mokiniu-taryba – Lietuvos profesinių mokyklų mokinių taryba.

http://www.euroguidance.lt – Karjeros planavimo žingsniai.

http://www.jrd.lt – Valstybinė jaunimo reikalų taryba.

http://www.draugiskasinternetas.lt – „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.

http://www.aikos.smm.lt – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema. Rasite profesijas ir jų aprašus.

http://www.tinklas.lt – Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos, pamokos internete ir t.t.

http://www.ljtc.lt – Lietuvos jaunimo turizmo centras.

http://www.profesijupasaulis.lt – Apie visas profesijas, mokyklas, aukštąsias mokyklas ir kt.

http://www.kurstudijuoti.lt – Rasite visas mokyklas.

http://www.studijos.lt – Būsimiems studentams: kur stoti, balų skaičiuoklė.

http://baluskaiciuokle.lt – Pasiskaičiuok, kur įstoji – pagal universitetus ir fakultetus.

http://www.stojimai.lt – Rasite balų skaičiuoklę; Studijų programų analizę; Programų pasirenkamumo palyginimą.

http://www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija.

http://www.ldb.lt – Turbūt įdomu, ar tavo profesija yra paklausi ir kiek reikia darbdaviams šios profesijos atstovų? Tokios informacijos gali rasti.

http://europa.eu/index_lt.htm – Europos darbo mobilumo portalas.

http://lt.wikipedia.org – Wiki enciklopedija.

http://www.smpf.lt – Gauk Europos pažymėjimo priedėlį.

http://www.darbo.lt – Socialinė globos įstaigų administravimo tarnyba.

Studijos užsienyje

http://www.kalba.lt – Mokslas ir studijos užsienyje.

http://www.karjerosmokykla.europass.lt – Kas yra Europass? Istorijos apie gyvenimą ir darbą užsienyje. Mokslas. Darbas. Karjera.

http://www.eurodesk.lt – Apie įsidarbinimą ir gyvenimą Europos valstybėse.

www.cvonline.lt/content – Žr.: Testai (kairėje pusėje). Testai: Tinkamo darbo testas;

www.karjeroscentras.lt – Žr.: Ieškantiems darbo. Testai: Ar sugebėtumėte būti vadovu; K.Tomo testas ir kt.

Elektroninės bibliotekos

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

www.elibrary.lt

www.ibiblioteka.lt

www.lnb.lt

Psichologo pagalba

Nemokamos psichologinės pagalbos galimybės bei kita aktuali informacija:

www.psichologusajunga.lt
Lietuvos psichologų sąjungos specialistų kontaktai, profesinės etikos kodeksas.

www.krizesiveikimas.lt
Krizių įveikimo centras. Trumpalaikė psichologo konsultacija be išankstinės registracijos už socialinę kainą.

www.vpsc.lt
Psichikos sveikatos centrai. Ribotos trukmės nemokama psichologinė pagalba.

www.antakpol.lt
Ribotos trukmės nemokamos psichologinės jaunimo konsultacijos.

www.gedintiems.lt
Pagalba gedintiems, netektį išgyvenančiųjų savipagalbos grupė.

www.artimiems.lt
Svetainė nusižudžiusiųjų artimiesiems, nusižudžiusių artimųjų paramos grupė.

www.jaunimolinija.lt
Nemokama emocinė parama telefonu ir laiškais.

www.onkopsichologija.lt
Informacija apie nemokamą psichologinę pagalbą onkologine liga sergantiems.

www.vplc.lt
Vilniaus priklausomybių ligų centras.

www.aalietuvoje.org
Anoniminiai alkoholikai. Pagalba norintiems padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

www.spcentras.lt/pagalbos-seimai-skyrius
Socialinės paramos centras. Nemokamos konsultacijos priklausomiems asmenims ir jų artimuosiems.

www.vasaros.lt
Valgymo sutrikimų centras. Nemokama psichologinė pagalba valgymo sutrikimų turintiems asmenims

www.vpsc.lt/kasatsitikotavotevams.pdf
Informacija vaikams ir jaunuoliams, kurių tėvai turi psichikos sveikatos problemų.

www.psyvirtual.lt
Dvi nemokamos psichoterapeuto konsultacijos vienam svetur gyvenančiam asmeniui.

www.pvc.lt
Paramos vaikams centras. Nemokama psichologinė pagalba vaikams ir šeimoms, patyrusiems smurtą ir prievartą.

www.socmin.lt/specializuotos-pagalbos-centrai
Pagalba patirintiems smurtą šeimoje.

www.tja.lt/musu-dukterys-ir-sunus.pdf
Klausimai bei atsakymai homoseksualių ir biseksualių vaikų tėvams, Knyga „Mūsų dukterys ir sūnūs“

www.raida.lt
Vaiko raidos centras. Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius.

www.vaikulinija.lt
Vaikų linija. Pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams.

www.nebijokkalbeti.lt
„Jaunimo linijos“ ir Andriaus Mamontovo iniciatyva, skirta savižudybių prevencijai.

 

Psichologė Gražina Navickienė 

 

Pagalba telefonu

Jaunimo linija – 8 800 28888 (darbo laikas: 16.00-07.00 val. kasdien, savaitgaliais visą parą);

Vaikų linija – 8 800 11111 (darbo laikas: 11.00-21.00 val. kasdien);

Vilties linija – 8 800 60700 (darbo laikas: visą parą);

Linija doverija – 8 800 77277 (pagalba teikiama rusų kalba. Darbo laikas: 16.00-20.00 val.)

Rokiškio pedagoginė psichologinė tarnyba –  8 458 32202, 8 458 51234 (darbo laikas: 8.00-17.00 val. kasdien);

Pagalba internetu

Klausučio šalis – http://www.vaikulinija.lt (į laiškus per 3 dienas atsako savanoriai konsultantai);

Psichologinis kūrybinis jaunimo centras – kasnutiko@yahoo.com (į laiškus per 3-5 dienas atsako savanoriai konsultantai);

Rokiškio pedagoginė psichologinė tarnyba – rokiskioppt@gmail.com

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus