Nuo 2021 m. kovo 26 d. LR Vyriausybės sprendimu Nr. V-656 įsigaliojo privalomas profilaktinis švietimo įstaigose dirbančių darbuotojų (įskaitant valymo, maisto tiekimo ar kitų paslaugų darbuotojus, kurie teikia paslaugas švietimo įstaigoje) ir mokinių, kurie mokosi kontaktiniu būdu, testavimas. Profilaktiniai tyrimai (testavimas) vykdomi periodiškai, ne dažniau kaip kas 7 ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

PROFILAKTINIAI TYRIMAI ATLIEKAMI:

  • PRIVALOMAI profilaktiniai tyrimai atliekami visiems mokyklos darbuotojams ir mokytojams turintiems (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais.
  • savanoriškai profilaktiniai tyrimai atliekami – mokiniams.

Registracija vykdoma numeriu 1808 arba https://1808.lt/, paspaudus nuorodą Elektroninė registracija tyrimui dėl COVID-19, užsiregistruosite profilaktiniam patikrinimui jums patogiu laiku. Registruojantis būtina nurodyti  Mokyklos  kodą – 190804895. 

  • Pirmą kartą reikia registruotis serologiniam (kraujo) tyrimui Rokiškyje.
  • Jeigu Jūsų tyrimas bus teigiamas, tada jums testuotis reikės po 60 d.
  • Jeigu Jūsų tyrimas bus neigiamas, tada Jūs vėl turėsite registruotis antigeno tyrimui (kai atvyksite į punktą daryti tyrimo, būtinai reikia pasakyti, kad tyrimas iš nosies negilusis).

Testavimas vykdomas mobiliajame punkte adresu Juodupės g. 1 A, Rokiškis. Atvykti reikėtų automobiliu, neturint galimybės galima atvykti ir pėsčiomis.

Atsakymą dėl rezultatų gausite sms žinute. Atsakymą praneškite: mokiniai – grupės auklėtojui, darbuotojai – sekretorei.

TESTUOTIS NEREIKIA, JEI:

  • prieš mažiau nei 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) Jums buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fd4ef2f0772f11eb9601893677bfd7d8 nurodytais tyrimų metodais;

  • esate paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;
  • prieš mažiau nei 60 dienų esate gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą.