Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai yra suteikta programos „Erasmus+“ akreditacija Nr. 2020-1-LT01-KA120-VET-094730.

Akreditacijos galiojimo trukmė nuo 2021-03-01 iki 2027-12-31.

Erasmus+akreditacija

Akreditacijos suteikimas patvirtina, kad Rokiškio TVŽŪM organizuodama profesinio mokymo mokinių ir mokytojų mobilumus yra pasiekusi kokybiškų rezultatų. Akreditacijos suteikimas leis įgyvendinti  mokyklos tarptautiškumo vystymo kryptis plečiant partnerysčių geografiją, kuriant tinklus su kitų šalių profesinio mokymo įstaigomis, ir taikant platesnį masto požiūrį į profesinį mokymą. Tarptautiškumas Rokiškio TVŽŪM tai vienas iš ateities prioritetų siekiant profesinio mokymo(si) kokybės bei konkurencingumo regioniniu, nacionaliniu ir europiniu lygmeniu.

Erasmus+ projektų koordinatorė Silva Piestinienė