PERSONALO IR MOKINIŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ MOBILUMO VEIKLOMS PAGAL ERASMUS+, AR KITAS PROGRAMAS, MOBILUMO ORGANIZAVIMO, DALYVAVIMO, ATSISKAITIMO GRĮŽUS, STAŽUOČIŲ METU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO IR ĮSKAITYMO BEI RIZIKŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

VYKDOMI PROJEKTAI

Stažuotė Aizkrauklės (Latvija) profesinėje mokykloje

Keturi mūsų mokyklos automobilių mechaniko specialybės mokiniai: Ignas, Dominykas, Paulius ir Nerijus sėkmingai atliko stažuotę Latvijoje, pagal Erasmus mobilumo projektą „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180. Mokiniai atliko 4 savaičių praktiką pagal iš anksto suderintą įvertinimo formą ECVET (Europos kreditų perkėlimo sistemą).

Praktikos metu mokiniai sustiprino praktinius įgūdžius, bendrąsias bei socialines kompetencijas, užsienio kalbos kompetencijas, įgijo realios darbo patirties, užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Latvijos piliečiais.

Sėkmingai atlikus praktiką, mokiniams įteikti Europass dokumentai.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

Stebėjimo vizitas Klagenfurte (Austrija)

Pagal Erasmus+ mobilumo projektą „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180 du RTVŽŪM profesijos mokytojai – Aldevinas ir Rolandas, vyko į darbo stebėjimo vizitą Klagenfurte (Austrija).

Vizito metu profesijos mokytojai stebėjo savo srities specialistų: automobilių mechanikų ir apdailininkų (statybininkų) kasdieninį darbą – kaip organizuojama pameistrystės ir dualinio mokymo forma šiuolaikiškose įmonėse ir PM įstaigose. Domėsis, kaip kuriamos realaus darbo proceso sąlygos, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp verslo ir profesinio mokymo įstaigų, kokie mokymosi metodai taikomi, kaip naudojami informaciniai ištekliai, kaip rūpinamasi jaunimo kokybišku rengimu darbo rinkai ir kt.

Priimanti organizacija Austrijoje „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.“

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Autombilių mechaniko ir apdailininko (statybininko) specialybės mokinių praktika Austrijos įmonėse

Trys Rokiškio TVŽŪM mokiniai grįžo iš 4 savaičių Erasmus+ mobilumo projekto „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180 stažuotės Austrijoje. Autombilių mechaniko ir apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai atliko praktiką Austrijos įmonėse. 4 mokinių ilgalaikė (3 mėn.) ErasmusPro praktika Austrijos įmonėse dar tęsiasi.

Mokiniai/absolventai praktikos metu įgijo naujų, specifinių profesinių įgūdžių ir praktinių žinių, kurie suteiks geresnes įsidarbinimo galimybes. Patobulino užsienio kalbos, komandinio darbo, kultūrines ir kt. kompetencijas.

Priimanti organizacija „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.“ rūpinosi mokinių darbo ir buities salygomis, padėjo susipažinti su šalimi, jos kultūra ir istorija. Stažuotės metu mokiniams buvo surengta ekskursiją į Veneciją.

Dalyvių stažuotes patvirtina Europass mobilumo dokumentai bei priimančios organizacijos išduoti sertifikatai.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Skelbiama norinčių dalyvauti projekto veiklose atranka

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus